Wie zijn wij

HET TEAM

HENRI VAN DE VEN

ZORGBOER

Henri is geboren en getogen op de boerderij en weet alles van de varkens en de vele biggetjes op het bedrijf. Samen met enkele hulpboeren zorgt hij met name voor de dieren.

FEMKE VAN DE VEN

BEGELEIDER (SKJ-er)

Femke is de oudste dochter van de zorgboer en -boerin. Na het afronden van haar opleiding HBO Pedagogiek is zij fulltime werkzaam op "de Vennekuus". Femke begeleidt de kinderen bij activiteiten en klusjes op de boerderij. 

MARISKA VAN DE VEN

ZORGBOERIN (SKJ-er)

Mariska houdt zich naast het begeleiden van de kinderen bezig met management en administratieve taken op de zorgboerderij. In 2020 heeft zij de deeltijd opleiding HBO Pedagogiek afgerond.  

Het ontstaan van "de Vennekuus"


Een goede vriendin wees ons op verhalen van zorgboeren in het blad "Autisme". Na flink wat speur- en naslagwerk, aanpassingen en bezoekjes aan enkele zorgbedrijven in Gelderland en Brabant hebben wij in 2008 onze deuren geopend. Een naam werd al gauw gevonden door een combinatie van een deel van onze achternaam en het woord “kuus” = varken in het dialect.
In december 2008 diende zich de eerste hulpboer aan en zo onstond “de Vennekuus”.

Visie en werkwijze

Huiselijkheid en Geborgenheid


De Vennekuus is een van de weinige zorgboerderijen die vanuit een gezin werkt. Alle activiteiten vinden plaats in en rondom ons woonhuis en bedrijf. De kinderen zitten bijvoorbeeld tussen ons en onze eigen kinderen in aan tafel. Deelnemers horen erbij, worden opgenomen binnen ons gezin en draaien zoveel mogelijk mee in het ‘gewone’ (boeren)leven. We bieden een plek waar het kind zichzelf mag zijn en waar vanuit geborgenheid en vertrouwen wordt gewerkt aan het aanleren dan wel ontwikkelen van vaardigheden.

Kleinschaligheid


De Vennekuus is een kleinschalige zorgboerderij, die begeleiding biedt aan maximaal vier deelnemers per dagdeel. Wij hebben een klein en zeer betrokken team. Door onze kleinschaligheid is er ruimte voor veel persoonlijke aandacht. Bovendien biedt het rust en zekerheid aan onze deelnemers, waar zij veelal behoefte aan hebben.


Ruimte, Rust en Regelmaat


De ruimte op onze zorgboerderij biedt de deelnemers de mogelijkheid tot rust te komen en overmatige prikkels te vermijden. Samen met de deelnemers eten en drinken we op vaste momenten gedurende de dag. Er zijn verschillende activiteiten en werkzaamheden die dagelijks terugkomen, zoals het verzorgen van de (hobby)dieren. Eveneens zorgen de verschillende seizoenen en bijhorende gebeurtenissen en werkzaamheden voor structuur op de boerderij.

Maatwerk


Ieder kind is uniek. Op onze boerderij hebben we aandacht voor de persoonlijke interesses, wensen en mogelijkheden van individuele deelnemers. Activiteiten en werkzaamheden worden hier zoveel mogelijk op afgestemd. Het gaat ons om wat de deelnemers zelf belangrijk vinden en de zorg die nodig is. Wij denken graag mee en durven ook wel eens buiten de lijntjes te kleuren.


Kwaliteit


Vanaf maart 2013 zijn wij in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg; 'Kwaliteit laat je zien'. 


Wij delen de kernwaarden van de Federatie Landbouw en Zorg.

  1. Ik word gezien en gehoord

  2. Ik hoor erbij en ik doe mee

  3. Het is op de boerderij net als in het gewone leven

  4. Ik krijg de kans om te leren

  5. Ik kan kiezen uit nuttig werk

  6. Ik beweeg veel op de boerderij

  7. Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn

  8. Het ritme op de boerderij geeft mij houvast

  9. We eten samen gezond

Uiteraard hebben we een klachtenreglement en een privacyreglement.