Het zorgaanbod


Het zorgaanbod

Wij stellen graag onze ruimte ter beschikking voor gespecialiseerde individuele- en groepsbegeleiding al dan niet in combinatie met logeeropvang aan kinderen tussen de 4 en 14 jaar waarbij er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVG), gedrags-, ontwikkelings- en/of opvoedproblematiek.

Openingstijden


Wij bieden groepsbegeleiding op de volgende momenten:

  • Woensdag 13:30-17:30 uur
  • Vrijdag 12:30-19:30 uur
  • Zaterdag 9:00-17:00 uur


Individuele begeleiding / maatwerktrajecten:

  • Dagen en tijden in overleg